DOEL - GROTE RAAD - ONTSTAAN

 

DOEL

De Confrerie van het Kortessems Fruit heeft zich tot doel gesteld het Kortessems fruit in het bijzonder en het haspengouws fruit in het algemeen , de daaraan verbonden streekgerechten en streekgebonden gastronomie bekend te maken en te promoten door :

        - deelname aan kapittels van andere confreries in binnen- en buitenland

        - opzoeken van oude recepten

        - organisatie van de wedstrijd " Culinair Haspengouw ",

        - deelname aan organisaties, die de streekgebonden gastronomie promoten.

Voor de uitwerking hiervan kan de Confrerie beroep doen op de belangloze inzet van haar leden en meer in het bijzonder van de leden van de Grote Raad

 

GROTE RAAD

De Grote Raad is het bestuur van de Confrerie. De raad bestaat momenteel uit 17 leden:

De Grootmeester is de voorzitter,hij wordt bijgestaan door de Grootofficier(ondervoorzitter), de Kanselier(secretaris) en de Intendant( penningmeester)

Verder beschikt de Confrerie over een aantal Gastronomiemeesters

De andere leden dragen de titel van "commandeur". Zij vervullen de andere taken zoals PR, kroniekschrijving, begeleiding van de Kortessemse reus, enz....

De andere leden dragen na hun intronisatie de titel van "ridder" of "jonkvrouw"

Tijdens het tweejaarlijks kapittel worden bepaalde personen , die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor Kortessem of Haspengouw, als ere-lid opgenomen in de confrerie. Zij dragen dan de titel van Ridder Honoris Causa of Jonkvrouw Honoris Causa