De Confrerie van het Kortessems Fruit heeft zich tot doel gesteld het Kortessems fruit in het bijzonder en het Haspengouws fruit in het algemeen, de daaraan verbonden streekgerechten en gastronomie bekend te maken door:

– deelname aan kapittels van confreries in binnen- en buitenland
– opzoeken van oude recepten en tradities
– organisatie van de kookwedstrijd ”Culinair Haspengouw
– jaarlijks een fruitbedeling in een Haspengouwse school
– deelname aan activiteiten die de streekgebonden gastronomie promoten
– met fruitreus Cortus deel te nemen aan reuzenoptochten

Om dit mogelijk te maken kan de confrerie beroep doen op de belangloze inzet van haar leden en meer in het bijzonder van de leden van de Grote Raad.

Ontstaan van de confrerie in Kortessem

In 1989 rijpte bij Etienne Juvyns het idee dat in Kortessem een fruitreus niet zou misstaan. Zijn idee vond weerklank binnen de toeristische dienst en in 1990 werd er gestart met de bouw van een fruitreus (bezoek voor meer info de pagina Fruitreus Cortus) en de uitbouw van een bijhorende groep.

Na veel zoekwerk werd er besloten tot de oprichting van onze confrerie. De Confrerie van de Hasseltse Jenever werd onze peter.
Onze Confrerie werd naast de Confrerie van de Hasseltse Jenever en de Keizerlijk Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruiteniers de derde confrerie in Limburg.

Na een jaar van heel hard werken werd de Confrerie in 1991 officieel boven de doopvont gehouden in aanwezigheid van het kruin van Vlaamse, Waalse, Brusselse en Franse Confreries.

Werking van de confrerie

De werking van de confrerie wordt mede mogelijk gemaakt door enerzijds mensen die aanwezig willen zijn op de gastronomische avond met winnend gerecht uit de culinaire wedstrijd en het kapittel-banket anderzijds. Beide wisselen elkaar jaarlijks af. Op deze activiteiten zijn steeds een 200-tal genodigden aanwezig. De culinaire wedstrijd en het kapittel vormen dus de belangrijkste activiteiten om de werking van de confrerie mogelijk te maken.

Grote raad als bestuur van de confrérie

De Grootmeester is de voorzitter, bijgestaan door de Grootofficier (ondervoorzitter), de Grootkanselier (secretaris) en de Grootintendant (penningmeester). Andere leden dragen de titel van “commandeur“ en vervullen de andere taken zoals PR, kroniekschrijving, begeleiding van de Kortessemse reus, enz…

 

Grote Raad anno 2023

STAS Gaston
VANNITSEN Jos
HENKAERS Oscar
LENAERS Johny
KOEKHOFS Fernand
LAMBRICHTS Willy
LOOSEN Peter (Gastronomiemeester)
DAENEN Jos (Grootkanselier)
NELISSEN Jozef (Grootintendant)
GAENS Marc (Grootofficier)
MARTENS Rik (Grootmeester)

 

De andere leden dragen na hun intronisatie de titel van “ridder”

Postulanten
VANDERSTEEGEN Gijs
SEGERS Johan
ALDERWEIRELDT Danny
SWENNEN Omer
DECKERS Eric

 

Tijdens het tweejaarlijks kapittel worden bepaalde personen, die zich verdienstelijk gemaakt hebben
voor Kortessem of Haspengouw, als ere-lid geridderd in de confrerie.
Zij dragen dan de titel van:

 Ridder Honoris Causa of Jonkvrouw Honoris Causa.